Besparelser

I mere end 25 år har vi leveret komplekse printløsninger til de største danske medicinalvirksomheder, produktions- og offshore virksomheder.

Vores unikke ”DOCMAN” koncept sikrer individuelt tilpassede produkter og løsninger til den enkelte kunde. Moderne og fleksibelt produktionsapparat gør, at vi kan håndtere selv den mest komplekse opgave.

Vi kan ”træde” til lige der hvor behovet er. Vi oplever at både delvis og fuld outsourcing til GSB medføre en væsentlig besparelse for dig som kunde.

Flere gode grunde til at vælge GSB Services unikke ”DOCMAN” koncept

  • Fuld produktion i ferieperioder
  • Aflastning af nøglemedarbejdere i travle perioder
  • Besparelse på 30 – 40 % i forhold til in-house produktion
  • Ingen investeringer / ingen finansiering / leasing af maskiner
  • Produkt- og kvalitetsoptimering
  • Fleksibilitet og personaleoptimering